Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 18 - 1B kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1B kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Jeżeli samochody to twoja pasja to warto spróbować!

KIEROWCA MECHANIK

   W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy naukę bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu kierowca mechanik. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy     i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia  uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika

  CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

6) ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.

Współpraca z firmami:

Auto Watin Sp.j.

Karlik Sp. j.

Mercedes-Benz Duda-Cars S.A.

Voyager Club Sp. z o.o.

Auto Compol S.A.

BMW Smorawiński i inni

Nauka trwa 3 lata.