Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 - 1Z - Drukarz offsetowy, Drukarz fleksograficzny, Operator procesów introligatorskich, Magazynier - logistyk, Fotograf
Nazwa oddziału

 1Z - Drukarz offsetowy, Drukarz fleksograficzny, Operator procesów introligatorskich, Magazynier - logistyk, Fotograf

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Chemia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Zawody:

DRUKARZ OFFSETOWY
DRUKARZ FLEKSOGRAFICZNY
Nauczymy Cię:
• technologii drukowania
• przygotowania form drukowych
• obsługi maszyn i urządzeń drukarskich

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych drukarniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach i zakładach introligatorskich
• firmach prowadzących usługi poligraficzne
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• bibliotekach

Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO

W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie: Nasi partnerzy branżowi: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, Drukarnia CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu oraz RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH
Nauczymy Cię:
• ręcznego lub maszynowego wykonywania
produktów introligatorskich
• obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń
introligatorskich
• wykonywania produktów o specjalnym przeznaczeniu – klasery, opakowania, futerały

Zajęcia praktyczne organizujemy w najlepszych introligatorniach.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• drukarniach i zakładach introligatorskich
• firmach prowadzących usługi poligraficzne
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• bibliotekach

MAGAZYNIER-LOGISTYK
Nauczymy Cię:
• sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
• rozmieszczania towaru w pomieszczeniach magazynowych
• zabezpieczenia towaru przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem
• prowadzenia dokumentacji magazynowej

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach logistycznych
• magazynach różnych przedsiębiorstw

W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie: Nasz partner branżowy: RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

FOTOGRAF
Nauczymy Cię:
• przygotowania planu zdjęciowego
• fotografowania
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu
w studiu fotograficznym
• przetwarzania fotografii w programach graficznych

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• studiach fotograficznych
• agencjach reklamowych i agencjach modelek
• redakcjach gazet

Języki obce:

• j. angielski


Cykl kształcenia wynosi 3 lata.