Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym
Nazwa oddziału

 1B - kryminalistyczno - resocjalizacyjna z rozszerzeniem językowym

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Klasa oparta na współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, Wydziałem Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz KW Policji w Poznaniu. W ramach zajęć profilowych przewidziane są wykłady , warsztaty, ćwiczenia i projekty. 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język angielski i wiedza o społeczeństwie.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.