Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 Eh Patronacka klasa Językowa - profil z rozszerzoną historią
Nazwa oddziału

 1 Eh Patronacka klasa Językowa - profil z rozszerzoną historią

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język hiszpański

 Język niemiecki

 Geografia

 Historia

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Patronacka Klasa Językowa

 

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

Jeśli marzysz o rozwijaniu umiejętności  i zainteresowań językowych – to klasa dla Ciebie. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy pragną kontynuować naukę  języka  angielskiego, hiszpańskiego lub niemiecki na poziomie rozszerzonym.

 

 

Patronaty

 

Klasa objęta jest patronatem  Wydziału Anglistyki UAM, Wydziału Neofilologii UAM,  Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 

 Uczniowie będą uczestniczyć  w wymianie z Hiszpanią, Holandią, Węgrami, Gruzją.

 

Możliwości kontynuacji nauki
Program tej klasy pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: filologie obce, lingwistyka, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, turystyka i rekreacja,  kierunki artystyczne,  historia, prawo, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, edytorstwo, bibliotekoznawstwo, intermedia oraz kierunki  ścisłe.

 

Przedmioty rozszerzone

 

W klasie językowej przedmioty nauczane  na poziomie rozszerzonym to: język angielski, język hiszpański lub niemiecki, geografia oraz historia.

Nauczanie dwujęzyczne

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, historia, podstawy przedsiębiorczości,  biologia, chemia. Matura zdawana
na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

 

Języki obce

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym
w wymiarze   6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) w wymiarze 5 godz. tygodniowo.

 

Dlaczego wybrać tę klasę?

Udział w licznych wykładach z zakresu  języka angielskiego, niemieckiego
i hiszpańskiego, lingwistyki, geografii,  politologii, dziennikarstwa,  umożliwi Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach, a warsztaty zachęcą do aktywności politycznej, społecznej i artystycznej. Debaty oksfordzkie ułatwią   stosowanie języka obcego w praktyce.  Warsztaty dziennikarskie, wielokulturowe  oraz udział
w wymianach międzynarodowych pozwoli na poznanie różnych kręgów kulturowych.