Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 1 D Patronacka Klasa Politechniczna - profil politechniczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Chemia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Patronacka Klasa Politechniczna

 

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

 

Jeżeli interesujesz się przedmiotami ścisłymi i chciałbyś poszerzać swoją wiedzę –
to klasa właśnie dla Ciebie. Znajdziesz się w grupie osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych/chemicznych i informatycznych, planujących studia na kierunkach politechnicznych
 oraz uniwersyteckich.

 

Możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych

 

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym doskonale przygotowuje
do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem
na studiowanie takich kierunków jak  matematyka, informatyka, budownictwo, automatyka i robotyka, elektronika i komunikacja, mechatronika i budowa maszyn, energetyka, fizyka, chemia, farmacja, elektrotechnika, akustyka, elektronika, fizyka techniczna, inżynieria zarządzania, bioinżynieria, logistyka, architektura i wiele innych.

 

Patronaty i współpraca

 

Klasa objęta jest patronatami Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Chemii UAM, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Collegium Da Vinci. Ponadto szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

 

Przedmioty rozszerzone

 

W patronackiej klasie politechnicznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, informatyki, chemii oraz języka angielskiego.

 

Fakultety dodatkowe:

 

W tej klasie w celu poszerzenia wiedzy uczniów prowadzone będą również dodatkowe fakultety: rysowanie martwej natury, postaci, kompozycji przestrzennej, grafika
z wykorzystaniem Photoshop, Corel, robotyka z oprogramowaniem Mindstorms, Raspberry.

 

Nauczanie dwujęzyczne:

 

W klasie politechnicznej przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, chemia, geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości oraz historia. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

 

Języki obce:

 

Pierwszy język obcy to język angielski nauczany na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy do wyboru (język niemiecki lub język hiszpański) nauczany międzyoddziałowo
i zgodnie ze stopniem zaawansowania.

 

 

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 

Nauka w tej klasie pozwoli Ci na pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych oraz wykorzystanie tej wiedzy w sytuacjach praktycznych. Rozwiniesz umiejętność logicznego myślenia oraz posługiwania się technologią informacyjną niezbędną do funkcjonowania
w nowoczesnym społeczeństwie.

 

W ramach zajęć informatycznych realizowany będzie rozszerzony program wzmacniany zajęciami z grafiki komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania Photoshop i Corel oraz zagadnieniami z robotyki z wykorzystaniem Mindstorms i Raspberry. Nauka informatyki w zakresie rozszerzonym pozwoli Ci zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia serwisów internetowych, prowadzenia usług informatycznych, tworzenia
i administrowania bazami danych oraz programowania.

 

Uczniowie klasy politechnicznej regularnie biorą udział w wykładach naukowych
na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN
w Poznaniu. Ponadto biorą udział w zajęciach laboratoryjnych z chemii na Wydziale Chemii UAM oraz z informatyki w Collegium Da Vinci.