Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1R Technik reklamy
Nazwa oddziału

 1R Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Zawód: TECHNIK REKLAMY
Nauczymy Cię:
 • opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych
 •  przygotowywania kampanii reklamowych
 • dobierania środków i nośników reklamy
 • stosowania różnorodnych technik reklamowych
 • organizacji działań promocyjnych
 • organizacji działalności wystawienniczej
 • współpracy z agencjami reklamowymi i mediami
 • tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych oraz projektów graficznych reklam
Zajęcia odbywają się w pracowni reklamy i studiu fotograficznym wyposażonym w nowoczesny sprzęt.

Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO, CAD, pakietu Adobe, pakietu Corel.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki lub j. hiszpański

Współpracujemy z Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych poznańskich agencjach reklamowych.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • agencjach reklamowych
 • działach marketingu i promocji
 • działach promocji środków masowego przekazu
 • studiach graficznych
 • agencjach d/s kontaktów z prasą kształtowania opinii publicznej