Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 C Patronacka Klasa Medyczna
Nazwa oddziału

 1 C Patronacka Klasa Medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Patronacka Klasa Medyczna

 

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

 

Jeśli marzysz o studiowaniu medycyny – to klasa właśnie dla Ciebie!

 

Patronaty

 

Patronacka klasa medyczna objęta jest patronatem Wydziału Lekarskiego i Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Biologii UAM, Wydziału Chemii UAM, Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF. Ponadto współpracujemy
z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

 

Możliwości kontynuacji nauki

 

Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli Ci na studiowanie kierunków takich jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, zdrowie publiczne, elektrokardiologia, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, bioinżynieria, bioinformatyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, weterynaria, leśnictwo, ochrona środowiska, architektura krajobrazu i wiele innych.

 

 

Przedmioty rozszerzone

 

W klasie medycznej na poziomie rozszerzonym będziesz uczył się biologii, chemii
oraz języka angielskiego.

 

 

Przedmioty uzupełniające

 

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: chemia doświadczalna, biologia doświadczalna, fizyka medyczna oraz język łaciński.

 

Nauczanie dwujęzyczne

 

W ofercie szkoły znajdują się następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Matura zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się
na wymarzony kierunek studiów.

 

Języki obce

 

Język angielski nauczany będzie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy
do wyboru – język niemiecki lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

 

Dlaczego warto wybrać tę klasę?

 

W patronackiej klasie medycznej zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi, dzięki którym teoria łączona będzie z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz zajęciami warsztatowymi. Stwarza to ogromne możliwości rozwoju kompetencji i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych na wyższych uczelniach w ramach umów partnerskich.