Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1L Technik logistyk
Nazwa oddziału

 1L Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

 Zawód: TECHNIK LOGISTYK
Nauczymy Cię:
 • organizacji przewozu ładunków w różnych gałęziach transportu
 • planowania procesu produkcji
 • gospodarowania zapasem
 • obsługi magazynu
 • zasad funkcjonowania logistyki miejskiej
 • posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi
 • tworzenia dokumentacji magazynowej i transportowej

Praktyki zawodowe  organizujemy w najlepszych poznańskich przedsiębiorstwach logistyczno-spedytorskich.


Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki lub j. rosyjski

Współpracujemy z  Politechniką Poznańską oraz Wyższą Szkołą Logistyki  w Poznaniu.
W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie: Nasz partner branżowy:  RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, transportowych
 • wojskowych oddziałach logistycznych
 • centrach logistycznych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej
ODNOSIMY SUKCESY W OLIMPIADACH I KONKURSACH