Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Nazwa oddziału

 1G Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Zawód: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Nauczymy Cię:
• przygotowania planu zdjęciowego
• fotografowania
• obsługiwania profesjonalnych aparatów i kamer cyfrowych oraz specjalistycznego sprzętu w studiu fotograficznym
• przetwarzania fotografii w programach graficznych
• tworzenia i publikowania nowoczesnych projektów multimedialnych
• przetwarzania oraz publikowania obrazu i projektów graficznych

Praktyki zawodowe zorganizujemy w najlepszych studiach fotograficznych i agencjach reklamowych.

Języki obce:
• j. angielski
• j. niemiecki lub hiszpański

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:
• firmach poligraficznych
• domach medialnych
• wydawnictwach
• agencjach reklamowych
• studiach graficznych
• telewizji

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach: fotograficznej, grafiki komputerowej i multimedialnej.
Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO, CAD, pakietu Adobe.