Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1TS technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1TS technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

WYBIERZ ZAWÓD Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 

Kształcenie na kierunku technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji.


Uczeń w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje:

 •  diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 •  diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 •  organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach:

 •  stacje obsługi pojazdów samochodowych
 • zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych
 •  salony sprzedaży pojazdów samochodowych
 •  przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 •  przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych
 • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami                                                                                                                                                                                                                                 Nauka trwa 5 lat