Poznań
Technikum
Technikum Poligraficzno - Administracyjne - 1D Technik procesów drukowania
Nazwa oddziału

 1D Technik procesów drukowania

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Chemia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Zawód: TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA

Nauczymy Cię:

 • technologii drukowania we wszystkich technikach druku
 • dobierania odpowiednich materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania
 • przygotowania form drukowych
 • obsługi maszyn i urządzeń drukarskich
 • planowania i kontrolowania procesów poligraficznych

 Języki obce:

• j. angielski

• j. niemiecki lub j. rosyjski


Praktyki zawodowe organizujemy w najlepszych  drukarniach.

Uczniowie podczas zajęć w pracowniach komputerowych korzystają min. z oprogramowania ESKO, CAD, pakietu Adobe.

W ramach współpracy z przedsiębiorcami szkoła prowadzi klasy patronackie: Nasi partnerzy branżowi: MDM Druk, BSC Drukarnia Opakowań, Drukarnia EDICA, Drukarnia CGS Mrowino, KELLER Poligrafia dla Przemysłu oraz RELOPACK Pakowanie Przemysłowe.

Zdobyty zawód umożliwi Ci podjęcie pracy w:

 • drukarniach – na stanowisku drukarza, pomocnika drukarza, technologa, itp.
 • zakładach poligraficznych
 • firmach prowadzących usługi poligraficzne
 • wydawnictwach
 • agencjach reklamowych
 • firmach handlowych branży poligraficznej