Poznań
Technikum
Technikum Geodezyjno-Drogowe - 1GW technik geodeta
Nazwa oddziału

 1GW technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Klasa w oparciu o innowację pedagogiczną  pod tytułem

"Technik Geodeta  - profil wojskowy"


Dokonywanie pomiarów, praca przy budowach oraz z mapą wydaje Ci się interesująca? Być może zawód geodety jest dla Ciebie!

Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.


TECHNIK GEODETA- "PROFIL WOJSKOWY"

- założysz mundur

- poznasz ducha walki

- poczujesz adrenalinę

-dokonasz każdego pomiaru

- wytyczysz każdą linię

- obsłużysz komputer i ploter

- naryszujesz mapę

Rozszerzone cele nauczania:

- Kształtowanie podstawy obywatelskiej i patriotycznej

- propagowanie podstawy proobronnej młodzieży

- kultywowanietradycji Wojska Polskiego

- nauka organizacji i zpewnienia właściwej oprawy uroczystości państwowych, religijnych, szkolnych i wojskowych

 Współpraca z 

- WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu

- 19 Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów

Nauka trwa 5 lat