Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1C klasa kosmetyczna
Nazwa oddziału

 L1C klasa kosmetyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa kosmetyczna

Jest dedykowana uczniom, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia w kierunku kosmetologii, stylizacji i wizażu oraz chcieliby swoją przyszłość związać z branżą kosmetyczną.

Program nauczania pozwoli Tobie  skuteczniej starać się o pracę
w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, sklepach czy firmach kosmetycznych.

Po tym kierunku możesz zostać specjalistą, który wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej, udzielać porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. 

Pozyskasz też informacje o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce. Zdobytą wiedzę i umiejętności możesz potem rozwijać na studiach stosownie do indywidualnych możliwości, zainteresowań i predyspozycji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

  • język angielski,
  • język niemiecki.