Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1B klasa policyjna
Nazwa oddziału

 L1B klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa porządku publicznego (klasa policyjna)
Wprowadzony został nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo publiczne" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego, w ramach którego  poznasz podstawy samoobrony, będziesz doskonalić pływanie i przygotowywać się do testów obowiązujących przy rekrutacji do służby w Policji.

Podczas nauki w ramach dodatkowego przedmiotu "Bezpieczeństwo publiczne" zapoznasz się z podstawowymi wiadomościami z zakresu kryminalistyki, porządku publicznego, musztry, elementów prawa czy Ustawą o Policji. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące pracy w policji i wojsku prowadzone przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz innymi instytucjami wspierającymi.

Głównym zadaniem tego innowacyjnego programu jest przybliżenie Tobie pracy w Policji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, promowanie bezpiecznych postaw i zachowań oraz zdobycie wykształcenia, które pomoże Ci uzyskać pracę w służbach porządkowych.

W ramach tego kierunku odbywają się obozy szkoleniowe.

W klasie obowiązują mundury.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

  • język angielski,
  • język niemiecki.