Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXI Liceum Ogólnokształcące - L1A klasa strażacka
Nazwa oddziału

 L1A klasa strażacka

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język polski

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa ratowniczo- pożarnicza- zarządzania bezpieczeństwem kryzysowym

W tej klasie wprowadzony został nowy przedmiot o nazwie "Bezpieczeństwo kryzysowo-ratownicze" i modyfikacja zajęć wychowania fizycznego o pływanie i nowy blok tematyczny - sprawność specjalna, który przygotuje Cię do testów obowiązujących m. in. podczas rekrutacji do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Zajęcia z Bezpieczeństwa kryzysowo-ratowniczego pozwolą Tobie poznać zasady działania państwa w sytuacjach specyficznych, mogących stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wielu ludzi. Uatrakcyjnieniem zajęć edukacyjnych, a także przybliżeniem Tobie zawodu będą zajęcia warsztatowe dotyczące ratownictwa i pożarnictwa w oparciu o bazę w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania.

Nauka w tej klasie może Tobie pomóc w wyborze dalszej drogi edukacji poprzez nabycie niezbędnych umiejętności dla wyboru zawodu związanego z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności, z uwzględnieniem zawodów pożarniczych i ratowniczych

W ramach tego kierunku odbywają się obozy szkoleniowe.

W klasie obowiązują mundury.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

  • język angielski,
  • język niemiecki.