Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - 1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa
Nazwa oddziału

 1 A Akademicka Klasa Ekonomiczno-Językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Test kompetencji z języka angielskiego

Opis

Dlaczego tę ofertę kierujemy do Ciebie?

 

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami związanymi z nowoczesnym marketingiem, przedsiębiorczością, ekonomią, geografią fizyczną lub społeczno-ekonomiczną, współczesnym światem biznesu, turystyką i rekreacją, stosunkami międzynarodowymi, handlem zagranicznym, dyplomacją lub chcesz pracować w strukturach unijnych,
to idealny kierunek dla Ciebie.

 

Patronaty

 

Na profilu ekonomiczno-językowym realizowany będzie program klasy akademickiej opracowany przez Uniwersytet Ekonomiczny. Profil ten jest objęty również patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, Wydziału Anglistyki UAM, Wydziału Neofilologii UAM. Ponadto współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Uczniowie klasy ekonomiczno-językowej regularnie biorą udział w wykładach naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

 

Możliwość kontynuowania nauki

 

Dobór przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym przygotowuje do egzaminu maturalnego, a zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie kierunków takich, jak: ekonomia, handel i marketing, zarządzanie, reklama, public relations, bankowość i finanse, rachunkowość i finanse samorządowe, logistyka, gospodarka przestrzenna, geografia, geologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia, architektura krajobrazu, geoinformacja, turystyka
i rekreacja, geodezja, stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, dyplomacja
i stosunki konsularne oraz wiele innych.

 

Przedmioty rozszerzone

 

W klasie ekonomiczno-językowej na poziomie rozszerzonym będziesz uczyć się matematyki, geografii oraz języka angielskiego.

 

 

 

Przedmioty uzupełniające

 

Wśród przedmiotów uzupełniających znajdą się: język angielski i niemiecki w biznesie, ekonomia w praktyce, zasoby i ochrona  środowiska.

 

Nauczanie dwujęzyczne

 

Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą matematyka, geografia, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, historia. Matura  zdawana na poziomie dwujęzycznym zwiększy Twoje szanse dostania się na wymarzony kierunek studiów.

 

Języki obce

 

Język angielski nauczany będzie na poziomie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina tygodniowo z native speakerem. Drugi język obcy
do wyboru – język niemiecki lub hiszpański nauczany zgodnie ze stopniem zaawansowania.

 

Dlaczego warto wybrać ten profil?

 

Podczas nauki będziesz uczestniczyć w wykładach i warsztatach w ramach umów partnerskich oraz korzystać z zasobów bibliotecznych wyższych uczelni. Nauka na tym profilu pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, kształtować przedsiębiorczą postawę, rozwijać kreatywność i zdolność planowania oraz działania
w zespole. Dodatkowym walorem jest nauka języków obcych na poziomie rozszerzonym ukierunkowana na biznes, dyplomację i turystykę.