Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - 1 bB Magazynier - logistyk
Nazwa oddziału

 1 bB Magazynier - logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Opis

Przechowuje towary w magazynie.

Ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie.
Prowadzi dokumentację magazynową.
Obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
logistyczne i dystrybucję.
Organizuje procesy przedprodukcyjne.

  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności do wykonywania tego zawodu.
  • Poznasz zasady funkcjonowania magazynów (w tym programów komputerowych wykorzystywanych w firmach logistycznych).