Poznań
Technikum
Technikum Gastronomiczne - 1Paż Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1Paż Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Geografia

Opis

   

Technikum Gastronomiczne – 5-cio letni cykl kształcenia

 • Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie:

 • TG.07. – sporządzanie potraw i napojów – egzamin w klasie w klasie III
 • TG.16. – organizacja żywienia i usług gastronomicznych – egzamin w klasie V

Program nauki obejmuje:

 • przedmioty ogólnokształcące w tym (plastyka),
 • przedmioty zawodowe o charakterze teoretycznym i praktycznym
 • jeden  język obcy na poziomie rozszerzonym do wyboru z pośród:
  języka angielskiego, języka niemieckiego
 • drugi język obcy na poziomie podstawowym do wyboru z pośród:
  języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego
 • do wyboru przez kandydata jeden przedmiot z pośród geografii, biologii lub chemii - na poziomie rozszerzonym (realizacja przedmiotu na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej),
 • praktyki zawodowe realizowane w renomowanych zakładach gastronomicznych,
 • zajęcia praktyczne.

    Oddziały 28 osobowe zostaną utworzone po zakończeniu rekrutacji zgodnie      z preferencjami językowymi kandydatów i wybranym przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym.