Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 - 1 aB Fotograf
Nazwa oddziału

 1 aB Fotograf

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Opis

Przygotowuje plan zdjęciowy (m.in. organizuje miejsce, określa metody
rejestracji obrazu, dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych).
Rejestruje obraz z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych.
Wykonuje zdjęcia plenerowe, studyjne, techniczne.
Zajmuje się obróbką i publikowaniem obrazu.
Pracuje w różnych środowiskach: w pomieszczeniach zamkniętych, w plenerze,
w studiach fotograficznych, halach zdjęciowych.
Praca zwykle ma charakter indywidualny, w częstym kontakcie z ludźmi.
  • Czeka Cię praktyczna nauka zawodu!
  • Poznasz tajniki fotografii od podstaw.
  • Stworzysz bogate portfolio – będziesz gotowy do pracy w zawodzie