Poznań
Technikum
Technikum Nr 6 - 1 cT Technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 cT Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Praca logistyka na pewno nie jest nudna. W zależności od wybranej przez Ciebie specjalizacji może się ona wiązać z pracą w biurze, gdzie zajmować się będziesz obsługą magazynu, organizowaniem przepływów materiałów w czasie produkcji, czy obliczeniami wskaźników związanych zarządzaniem przedsiębiorstwem. Jeśli wolisz pracę mobilną, to znajdziesz ją w transporcie i spedycji. Związana wtedy będzie z przemieszczaniem ładunków różnymi środkami transportu lub przygotowywaniem dokumentacji z nim związanej. Jeśli dobrze mówisz w języku obcym, możesz zrobić karierę przy współpracy z dostawcami i klientami, z którymi negocjować będziesz warunki związane z realizacją zamówienia. Logistyka to też zrządzanie magazynem, czy wspieranie procesów produkcyjnych, dlatego możesz też się sprawdzić w kierowaniu ludźmi którzy pracować będą na produkcji, w magazynie, czy będącymi kierowcami. Dodatkowo, w naszej szkole nauczymy cię obsługi systemów informatyczny, na których pracują przedsiębiorstwa logistyczne.


Klasa patronacka Wyższej Szkoły Logistyki

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci logicznie myśleć, rozwiązywać problemy, stawać się kreatywnym i innowacyjnym.

  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę, która przyda się w życiu zawodowym.
  • Poznasz narzędzia stosowane w firmach logistycznych (również programy komputerowe).
  • Stawiamy na indywidualność – liczysz się TY!
  • Organizujemy staże i praktyki w firmach logistycznych i spedycyjnych.