Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - A Humanistyczna PRAWNIK
Nazwa oddziału

 A Humanistyczna PRAWNIK

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

1A – Humanistyczna - PRAWNIK/ARTE

Klasa PRAWNIK

Klasa objęta patronatem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 1. Przedmioty rozszerzone:

1)       Wiedza o społeczeństwie

  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatora maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie
  • nauczanie poprzez multimedia
  • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego
  • przygotowanie do udziału w konkursach wiedzy
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych
  • współpraca z Wydziałem Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM
  • współpraca z wydziałem Historii UAM
  • udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych
  • organizowanie i prowadzenie debat w klasie oraz na terenie szkoły
  • spotkania ze studentami Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
  • spotkania z radnymi miasta Poznania oraz z przedstawicielami władzy centralnej
  • udział w Debatach Oxfordzkich

2)       Język polski

·         realizację przedmiotu język polski w zakresie rozszerzonym

·         udział we wszystkich formach współpracy z wydziałem filologii polskiej i klasycznej

·         naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych

·         udział w realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie sesji

·         polonistycznych

·         korzystanie z oferty instytucji kulturalnych,

·         udział w zajęciach AKADEMII FILMOWEJ

·         współpraca z bibliotekami

·         możliwość prezentacji talentów recytatorskich, muzycznych i twórczych

·         możliwość udziału w corocznym wieczorze poetyckim

·         przygotowanie do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach związanych z przedmiotem.

3)       Historia

·         nauczanie historii w zakresie rozszerzonym,

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         rzetelne przygotowanie do studiowania historii i dyscyplin pokrewnych

·         wdrażanie do samodzielnej nauki

·         nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów

·         wycieczki przedmiotowe

·         udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

·         rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

 1. Języki obce:

·         I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej,

·         II język: niemiecki nauczany od podstaw.

 1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil to m. in.:
  • Filologia polska
  • kulturoznawstwo
  • dziennikarstwo
  • historia
  • filologie obce
  • europeistyka
  • prawo,
  • politologia