Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - 1 BB Terapeutyczna Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 BB Terapeutyczna Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Historia

Dodatkowe wymagania

 Wymagana opinia do klasy terapeutycznej

Opis

Klasa terapeutyczna, wielozawodowa. 

Język obcy nauczany w klasie: angielski