Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 42 - 1 BA Ogólnodostępna Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 BA Ogólnodostępna Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Historia

Opis

Klasa ogólnodostępna, wielozawodowa. 

Język obcy nauczany w klasie: angielski