Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXX Liceum Ogólnokształcące - 1W - Oddział ogólny z dodatkowym przedmiotem edukacja wojskowa
Nazwa oddziału

 1W - Oddział ogólny z dodatkowym przedmiotem edukacja wojskowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Biologia

Opis

Liceum Ogólnokształcące Oddział ogólny z dodatkowym przedmiotem edukacja wojskowa.

Nauczymy Cię:

 • podstawowych zasad bojowego zachowania się na polu walki
 • strzelania z broni sportowej
 • wykonania stanowiska ogniowego do strzelania
 • orientacji w terenie z mapą i bez mapy
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • obowiązkowości i dyscypliny
 • dbałości o powierzone mienie
 • szacunku do munduru i spełniania wynikających z tego tytułu obowiązków
 • zasad żołnierskiego zachowania się

Współpracujemy z:
 • 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach,
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
 • Podoficerską Szkołą Zawodową w Poznaniu
 • Wojskową Komendą Uzupełnień

Języki obce:

 • j. angielski
 • j. niemiecki lub j. rosyjski

Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna.