Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 9 - 1bp/D KIEROWCA MECHANIK
Nazwa oddziału

 1bp/D KIEROWCA MECHANIK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Klasa pod patronatem TIP TRAILER SERVICES

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • TIP Trailer Services Poland Sp. z o.o. Poznań ul. Dabrowskiego 554