Poznań
Technikum
Technikum Samochodowe - 1ct5/V TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 1ct5/V TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Klasa pod patronatem marek VOLKSWAGEN i AUDI

Miejsce odbywania zajęć praktycznych (oprócz warsztatów szkolnych) :

  • " Porsche Krańcowa" Poznań ul. Krańcowa 40/42 
  • "Porsche Poznań Franowo" Poznań ul. A. Kręglewskiego 2
  • "Audi Centrum Poznań Ławica" Poznań ul. Bukowska 287A
  • "Centrum Poznań" Poznań ul. J. Wajsówny 7-9