Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - 1 Siat/tan/gart/ - oddział sportowy
Nazwa oddziału

 1 Siat/tan/gart/ - oddział sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Geografia

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 karta sportowca

 książeczka zdrowia sportowca

 test sprawności sportowej

 rekomendacja klubowa

Opis

Klasa sportowa: siatkówka, taniec, gimnastyka artystyczna, inne sporty - podstawą przyjęcia jest skierowanie z klubu (karta sportowca  z wnioskiem z klubu), zaświadczenie z przychodni sportowo-lekarskiej (ksero książeczki zdrowia sportowca).

Przedmioty rozszerzone:

- język angielski

- biologia, geografia, matematyka do wyboru