Poznań
Technikum
Technikum Nr 19 - 1b - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1b - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

ZawódTechnik informatyk
Języki obce:  Język angielski (I język), Język niemiecki (II język)

Przedmioty rozszerzone: Informatyka oraz dodatkowe godziny z Języka angielskiego
Przedmioty punktowane obowiązkowe: Język polski, Matematyka
Przedmioty punktowane dodatkowe: Informatyka, Język obcy nowożytny

Praktyki: w 3 i 4 klasie

Kwalifikacje w zawodzie
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przygotowujemy do egzaminu Microsoft, Comp TIA, Cisco Networking Academy, uzyskania certyfikatów z m.in. IT Essentials, CCNA, z Grafiki Komputerowej oraz kontynuowania kształcenia na studiach wyższych.

Edukacja w zawodzie technik informatyk wyposaża uczniów w praktyczne umiejętności: posługiwania się i naprawy sprzętu komputerowego, zarządzania systemami operacyjnymi (Windows, Linux), zarządzania oprogramowaniem użytkowymi, tworzenia grafiki komputerowej i witryn internetowych, programowania w językach Java Script, PHP, tworzenia i modyfikowania baz danych itp. Oferta szkoły jest propozycją dla osób, które chcą z profesjonalną pomocą zdobyć zawód, gwarantujący interesującą i dobrze płatną pracę zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Zajęcia z  grafiki komputerowej prowadzone są na bazie programów PHOTOSHOP, ILLUSTRATOT, CORELDRAW 3Ds MAX.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie:

uczą się szeroko pojętej obsługi komputerów osobistych (diagnostyka i naprawa sprzętu, instalacja i zarządzanie systemem operacyjnym, instalacja i obsługa programów użytkowych)
tworzenia i administracji lokalnymi sieciami komputerowymi (sieci komputerowe np. w domu, szkole, bloku, niewielkim zakładzie pracy)
tworzenia dynamicznych witryn internetowych z wykorzystaniem języków Java Scritp, PHP, dołączać informacje zawarte w bazie danych do witryny  internetowej
W klasie 3 i 4 uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w serwisach komputerowych, sklepach komputerowych oraz wszystkich zakładach pracy gdzie są komputery.