Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 28 - I rBr inne budowlane i drzewne
Nazwa oddziału

 I rBr inne budowlane i drzewne

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Informatyka

Opis

MURARZ-TYNKARZ
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

    Uczniowie  w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.

    Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich napraw. Zdobywają również wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.

    Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika budownictwa oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.


POZOSTAŁE ZAWODY BUDOWLANE

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce:
język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w takich zawodach jak DEKARZ, BETONIARZ-ZBROJARZ, ZDUN, KOMINIARZ, KAMIENIARZ i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali na wyjazdowych 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.

Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

 

INNE ZAWODY DRZEWNE

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zawodzie TAPICERA, CIEŚLI i innych zawodach drzewnych teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali w każdej klasie na 4-tygodniowym kursie zawodowym. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.

Przyszli tapicerzy w trakcie nauki zawodu zapoznają się z materiałami i półfabrykatami tapicerskimi, oceną ich jakości i przydatności, operacjami szycia ręcznego i maszynowego, wykonywaniem pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich, organizacją prac, racjonalną gospodarką materiałową, wykonywaniem części tapicerowanych wyposażenia środków transportu, sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, zasadami bhp, itd. Szkoła przygotowuje absolwentów do realizacji zadań w zakresie wykonywania prac dekoratorsko-tapicerskich związanych z wyposażeniem wnętrz, naprawą, renowacją i rekonstrukcją części tapicerowanych mebli, pojazdów i różnorodnego sprzętu.

Uczniowie w innych zawodach drzewnych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.
Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy drugiej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

MECHANIK-OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Uczniowie w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.

Przyszli mechanicy-operatorzy maszyn do produkcji drzewnej zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów i technologią ich obróbki. Absolwenci będą przygotowani do montowania, kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej. Nabędą umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych i wyrobów drzewnych. Zdobędą również informacje dotyczące bieżącej kontroli jakości surowców i produktów jak również wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń, organizacji stanowiska pracy i przepisów bhp.

Wszyscy uczniowie, po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.