Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1H - klasa menedżerska
Nazwa oddziału

 1H - klasa menedżerska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis