Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - 1E - klasa matematyczno-fizyczna
Nazwa oddziału

 1E - klasa matematyczno-fizyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis