Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I dT technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 I dT technik technologii drewna

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik technologii drewna

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, informatyka.
Przedmioty rozszerzone:  język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Aktualnie JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W CAŁYM REGIONIE WIELKOPOLSKI, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODACH DRZEWNYCH.

Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane
w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi. Proponujemy również rozszerzenie kształcenia w zakresie meblarstwa.
Możliwości zatrudnienia:
- w zakładach przemysłu meblarskiego,
- renowacji mebli,
- przemysłu tartacznego,
- stolarki budowlanej,
- w instytucjach badawczych,
- laboratoriach, 
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dajemy naszym uczniom możliwości uczestniczenia w konkursach, wspierając w ten sposób rozwój ich pasji i umiejętności. Wielokrotnie byliśmy dumni z ich sukcesów, np. w 2015 roku w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Drewnie nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca uzyskując status studenta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Corocznie prace naszych uczniów są wyróżniane w Ogólnopolskim Konkursie "Wyczarowane z drewna, a nasza szkoła w ostatnich trzech latach znajdowała się wśród trzech najlepszych szkół drzewnych w Polsce.

Uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych, zwiedzają zakłady przemysłowe i usługowe, uczestniczą w pokazach i warsztatach, odwiedzają targi DREMA.

 

Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi w kraju 59%, w naszej szkole 88%.

 

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, organizowania i wykonywaniu prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, na stanowiskach techniczno – produkcyjnych, projektowych lub w laboratoriach.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Szkoła nasza kształcenie w zawodach drzewnych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło się ono na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej stolarzy i tapicerów, następnie w technikum będącym kontynuacją szkoły zasadniczej, a potem w technikum pięcioletnim, kształcącym techników technologii drewna.

Od 2003 roku prowadziliśmy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powróciliśmy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży drzewnej.

Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz wiele kontaktów z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów które przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy zawodowej lub dalszych studiów na kierunkach drzewnych Uniwersytetu Przyrodniczego.