Poznań
Technikum
Technikum Budowlano - Drzewne - I aT technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 I aT technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik architektury krajobrazu

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, informatyka.

Przedmioty rozszerzone: język angielski.

Przedmioty uzupełniające: biologia roślin.

Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.

Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej, a także prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wraz z zastosowaniem zasad marketingu w działalności związanej z zawodem.

Jest przygotowany do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoru pielęgnacji ogrodów, parków i zieleńców, produkcji roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego. Potrafi  zaprojektować i w odpowiedni sposób wykonać roślinne i nieroślinne obiekty architektury krajobrazu takie jak: ogrody, kwietniki, rabaty, tarasy, schody ogrodowe, nawierzchnie altany, podpory dla roślin.

Na lekcjach przedmiotów zawodowych uczniowie poznają gatunki roślin, ich wymagania siedliskowe i zastosowanie. Ucząc się podstaw projektowania kompozycji roślinnych i  dekoracji florystycznych mają możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych, poczucia estetyki, twórczego myślenia oraz wrażliwości na piękno natury.

Uniwersytet Przyrodniczy oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza objęły patronatem klasy technikum architektury krajobrazu, dzięki temu uczniowie uczestniczą w  zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych na wyżej wymienionych uczelniach. Uczniowie systematycznie odwiedzają szkółki roślin ozdobnych, targi ogrodnicze, rolnicze oraz budowlane.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Szkolne Ogrody Poznania” zorganizowanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania – otrzymane wyróżnienie w konkursie i pozyskane dzięki temu środki finansowe umożliwiają upiększenie terenu zieleni wokół szkoły. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę. Absolwenci szkoły mogą również podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

Po zdaniu egzaminu maturalnego uczniowie mogą kontynuować naukę na wyższej uczelni - preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia.

 

Możliwości zatrudnienia:

- w wielu gałęziach branżowych,

- firmach zakładających ogrody,

- instytucjach państwowych zajmujących się zielenią miejską.

 

Zdawalność egzaminów zawodowych wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosi w kraju 72%, w naszej szkole 90%.

Zawód technika architektury krajobrazu powstał z potrzeby połączenia wiedzy i umiejętności budowlanych, architektonicznych i ogrodniczych, która jest niezbędna by kształtować nasze otoczenie zgodnie z obecnymi trendami. Szkoła nasza jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia w tym zawodzie. Bazę w części kształcenia budowlanego i architektonicznego zapewnia nam ponad sześćdziesięcioletnia tradycja kształcenia w zawodach budowlanych – zarówno na poziomie szkoły zasadniczej jak i technikum kształcąc techników budownictwa.

Tak samo długo kształcimy również w zawodach drzewnych mając szerokie kontakty z Uniwersytetem Przyrodniczym. W zakresie zagadnień przyrodniczych i ogrodniczych współpracujemy z wieloma firmami specjalizującymi się w tej dziedzinie, a także z Poznańskim Ogrodem Botanicznym. W tych jednostkach naukowych oraz firmach specjalistycznych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. Wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska potrafiąca w sposób prosty i zrozumiały przekazać tajniki fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej, gwarantuje dobre przygotowanie młodzieży do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy w wyuczonym zawodzie lub dalszych studiów kierunkowych w tej dziedzinie.