Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXVIII Liceum Ogólnokształcące - I aL humanistyczna - manager kultury
Nazwa oddziału

 I aL humanistyczna - manager kultury

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

KLASA HUMANISTYCZNA - MANAGER KULTURY

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, historia.

Rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego.

Przedmioty uzupełniające: medioznawstwo, zarządzanie kulturą.

Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub rosyjski.

W klasie humanistycznej – manager kultury umożliwiamy zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu mediów i ich roli we współczesnym świecie. Często odwiedzamy teatry, uczniowie rozwijają talent w licznych konkursach, warsztatach humanistyczno-medialnych. Co roku organizujemy Festiwal Małych Form Teatralnych „Chichot Pegaza”, cieszący się olbrzymią popularnością wśród starszych uczniów szkół podstawowych z Poznania i okolic (w 2020 r. - XI edycja).

Pogłębiona wiedza z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, umożliwia podjęcie przez absolwentów studiów na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie, kulturoznawstwo.

Mamy 93,33% zdawalności matury z języka polskiego i 100% z języka angielskiego.

Możliwości zatrudnienia: dziennikarstwo, specjaliści w zakresie PR, agencje reklamowe, biura promocji, instytucje kulturalne.