Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1EX Politechniczna 2020/2021
Nazwa oddziału

 1EX Politechniczna 2020/2021

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Klasa akademicka z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. W ramach współpracy z Wydziałem Fizyki UAM proponujemy uczniom udział w zajęciach doświadczalnych i wykładach na uniwersytecie. Fizyka w klasie politechnicznej realizowana jest przede wszystkim poprzez aktywność uczniów. Biorą oni udział w projekcie CREDO przy Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Przewidujemy kontynuację współpracy  w ramach Programu Bogolubowa – Infelda ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).