Poznań
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 - 1CX Historyczno-Językowa 2020/2021
Nazwa oddziału

 1CX Historyczno-Językowa 2020/2021

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Historia

 Język angielski

 Język polski

Opis

Znajomość języka i przeszłości bywa podstawą dobrej komunikacji. W klasie prowadzone będą działania związane z projektami pamięć i edukacja. Na stałe współpracujemy z pracownikami naukowymi IPN w Poznaniu oraz z Instytutem Historii i WNPiD UAM w Poznaniu. W ramach tej współpracy odbywają się liczne projekty, warsztaty, a także spotkania ze świadkami historii. Świadectw przeszłości uczniowie poszukują podczas licznych zajęć muzealnych (miedzy innymi w Muzeum Powstania Warszawskiego, ECS w Gdańsku, Muzeum Pergamonu czy Holocaustu w Berlinie), ale przede wszystkim w rzeczywistym kontakcie z drugim człowiekiem, w ramach wymiany z Twerem, podczas Marszu Pamięci do Katynia.