Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - Klasa medyczna
Nazwa oddziału

 Klasa medyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Geografia

 Fizyka

Opis

Przygotowująca uczniów do studiowania medycyny i nauk pokrewnych oraz na kierunkach przyrodniczych.

Klasa objęta patronatem Wydziału Biologii UAM i Wydziału Technologii Chemicznej PP.

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy:

- biologia,

- chemia,

- geografia lub fizyka wg deklaracji, międzyoddziałowo i w zależności od liczby zainteresowanych.

I. język obcy – język angielski: realizowany z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania w systemie międzyoddziałowym.

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: język hiszpański, język japoński, język niemiecki, język włoski.

Zajęcia dodatkowe: język angielski medyczny, wstęp do biochemii.