Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - Klasa politechniczna
Nazwa oddziału

 Klasa politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Informatyka

Opis

Przygotowująca uczniów do studiowania na uczelniach technicznych i ekonomicznych oraz na kierunkach związanych z matematyką, fizyką, informatyką.

Klasa objęta patronatem Wydziały Fizyki UAM, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy:

- matematyka,

- fizyka lub geografia wg deklaracji, międzyoddziałowo i w zależności od liczby zainteresowanych,

- informatyka.

I. język obcy – język angielski: realizowany z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania w systemie międzyoddziałowym.

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: język hiszpański, język japoński, język niemiecki, język włoski.

Zajęcia dodatkowe:
- język angielski techniczny,

- rysunek.