Poznań
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu - Klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Historia

 Historia sztuki

Opis

Przygotowująca uczniów do podjęcia studiów w zakresie nauk humanistycznych, w tym prawa, historii, dziennikarstwa, socjologii, psychologii, filologii oraz w zakresie nauk politycznych.

Klasa objęta patronatem Wydziału Historii UAM.

Przedmioty rozszerzone realizowane od pierwszej klasy:

- język polski,

- język angielski,

- historia lub historia sztuki wg deklaracji i w zależności od liczby zainteresowanych.

I. język obcy – język angielski, realizowany z podziałem na grupy według stopnia zaawansowania w systemie klasowym.

II. język obcy do wyboru (planowane w zależności od liczby zainteresowanych) – realizowany międzyoddziałowo: język hiszpański, język japoński, język niemiecki, język włoski.

Zajęcia dodatkowe: warsztaty teatralne, elementy prawa.