Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 34 - 1 eB elektronik
Nazwa oddziału

 1 eB elektronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:

Kwalifikacja ELM.02. Montaż i instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
1. montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych
2. wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych
3. uruchamianie układów i instalacji elektronicznych
4. demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych

Wybrane przedmioty zawodowe:

O  podstawy elektrotechniki i elektroniki

O  rysunek techniczny i AutoCad

O  montaż mechaniczny i elektroniczny

O  urządzenia i instalacje elektroniczne

O  montaż i instalacje urządzeń elektronicznych

O  zajęcia u pracodawcy

Absolwenci kierunku mogą podejmować pracę w zakładach przemysłowych,
w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach montażu i konserwacji urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach handlowych.