Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 tT technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 1 tT technik teleinformatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacja INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi:
1. wdrażanie i eksploatowanie systemów operacyjnych
2. montowanie okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych
3. instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami lokalizowania
Kwalifikacja INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
1. montowanie i konfigurowanie sieci kumutacyjnych
2. wdrażanie i utrzymanie abonenckich systemów głosowych
3. montowanie torów transmisyjnych sieci rozległych
4. administrowanie i diagnozowanie sieci rozległych
5. wdrażanie i eksploatowanie systemów transmisji danych
Wybrane przedmioty zawodowe:

O  podstawy elektrotechniki i elektroniki

O  rysunek techniczny i AutoCad

O  układy cyfrowe

O  systemy i sieci transmisji danych

O  urządzenia techniki komputerowej

O  sieci komputerowe

O  uruchamianie i eksploatacja sieci rozległych