Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 pT technik programista
Nazwa oddziału

 1 pT technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
1. tworzenie i administrowanie stronami WWW
2. tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych
3. programowanie aplikacji internetowych
4. tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:
1. projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
2. projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
3. projektowanie, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Wybrane przedmioty zawodowe:

O  projektowanie oprogramowania

O  podstawy programowania

O  programowanie obiektowe

O  projektowanie stron internetowych

O  programowanie aplikacji mobilnych

O  programowanie aplikacji desktopowych

O  programowanie aplikacji zaawansowanych webowych

O  testowanie i dokumentowanie aplikacji