Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 fT technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 1 fT technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacja AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
1. przygotowanie planu zdjęciowego
2. rejestrowanie obrazu
3. obróbka i publikowanie obrazu

Kwalifikacja AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
1. przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych
2. wykonywanie i publikowanie projektów multimedialnych

Wybrane przedmioty zawodowe:

O  teoria obrazu fotograficznego

O  procesy fotograficzne

O  urządzenia fototechniczne

O  techniki fotograficzne

O  grafika komputerowa

O  wideo i 3D

O  projekty multimedialne