Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 eT technik elektronik
Nazwa oddziału

 1 eT technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacja ELM.02. Montaż i instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
1. montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych
2. wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych
3. uruchamianie układów i instalacji elektronicznych
4. demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych
Kwalifikacja ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
1. użytkowanie instalacji elektronicznych
2. konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych
Wybrane przedmioty zawodowe:

O  podstawy elektrotechniki i elektroniki

O  rysunek techniczny i AutoCad

O  instalacja urządzeń elektronicznych

O  urządzenia elektroniczne

O  projektowanie układów automatyki

O  układy mikroprocesorowe AVR

O  sieci komputerowe