Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 i1T technik informatyk
Nazwa oddziału

 1 i1T technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
1. przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
2. administrowanie systemami operacyjnymi
3. serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej
4. przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
1. tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
2. tworzenie, administracja i użytkowanie relacyjnych baz danych
3. programowanie aplikacji internetowych
4. tworzenie i administracja systemami zarządzania treścią
Wybrane przedmioty zawodowe:

O  urządzenia techniki komputerowej

O  podstawy elektroniki i mikroinformatyki

O  systemy operacyjne

O  lokalne sieci komputerowe

O  witryny i aplikacje internetowe

O  aplikacje desktopowe i mobilne