Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1O technik lotniskowych służb operacyjnych
Nazwa oddziału

 T1O technik lotniskowych służb operacyjnych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Pracując w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych nauczysz się wszystkich procedur związanych z obsługą naziemną portu, poznasz budowę samolotu, dowiesz się jak funkcjonuje lotnisko, będziesz odpowiedzialny za sprawdzanie, kontrolowanie i utrzymanie bezpieczeństwa na lotnisku. Praca na lotnisku wymaga dużej odpowiedzialności, ale daje jeszcze większą satysfakcję i prestiż.

W trakcie kształcenia w zawodzie nauczysz się m. in.:

 • monitorować stan infrastruktury portu lotniczego,
 • prowadzić działania zapewniające bezpieczeństwo portu lotniczego,
 • współpracować ze służbami naziemnej obsługi portu oraz ze służbami żeglugi powietrznej,
 • budowy samolotu,
 • stosować prawo lotnicze w określonych sytuacjach,
 • sporządzać dokumentację lotniczą.

Umiejętności i cechy technika lotniskowych służb operacyjnych:

 • odpowiedzialność,
 • uczciwość,
 • życzliwość;
 • komunikatywność.
 • rzetelność.

W klasie obowiązują mundury.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.