Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1T technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 T1T technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Pracując w zawodzie technika organizacji turystyki należy szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługiwać klienta. Do Twoich zadań będzie należeć komunikowanie się z konsumentem, udzielanie informacji na temat oferowanych usług, doradzanie w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty. Będziesz musiał również układać pojedyncze usługi turystyczne w pakiet usług sprzedawanych po zryczałtowanej cenie, kalkulować ceny imprezy turystycznej oraz Twoim zadaniem będzie przygotowanie i oprowadzanie grupy turystycznej jako pilot wycieczek i przewodnik.

Pracując w zawodzie technik organizacji turystyki możesz pracować w:

 • biurach podróży np. Triada, Itaka, TUI, Neckerman, Aladyn,
 • zakładach hotelarskich np. Sheraton, Mercure, Hotel Andersia, HP Park,
 • agencjach i ośrodkach informacji turystycznej np. Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu, punkty Informacji Turystycznej,
 • własnym biurze podróży,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki np. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Poznaniu;
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • parkach i centrach rozrywki np. Eurodisneyland, Legoland,
 • działach socjalnych w zakładach pracy,
 • liniach lotniczych, zajmujących się organizacją lotów czarterowych na zamówienia biur podróży np. LOT, Ryanair, Centralwinqs.

W pracy jako technik organizacji turystyki pomogą Ci następujące umiejętności i cechy:

 • wysoka kultura osobista;
 • miła aparycja;
 • pozytywne nastawienie do ludzi;
 • samodzielność;
 • odpowiedzialność;
 • spostrzegawczość;
 • dyskrecja;
 • komunikatywność;
 • kreatywność;
 • uczciwość;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole oraz podejmowanie decyzji.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.