Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1L technik logistyk
Nazwa oddziału

 T1L technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Jako technik logistyk będziesz odpowiedzialny za to, by wszystko, co wytworzy przemysł, było odpowiednio gdzieś przewiezione, dostarczone i przechowane. Logistyk to także osoba odpowiedzialna za przemieszczanie się ludzi .

Bo logistyka to sprawne zarządzanie przepływem surowców, materiałów i produktów, w oparciu o znajomość potrzeb rynku i odpowiednio zorganizowany przepływ informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami.

Będąc technikiem logistyki możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach różnego typu:

 • produkcyjnych,
 • handlowych,
 • usługowych.

Logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

Dzisiaj, gdy otwarte światowe rynki pozwalają sprowadzać i wysyłać towary do najbardziej odległych państw, a ludzie podróżują po całym świecie w celach zawodowych, naukowych i turystycznych, znaczenie logistyki ciągle rośnie, a wraz z nią rośnie rola logistyków, którzy nie tylko zarządzają procesami logistycznymi, ale zajmują stanowiska w zarządach wielkich firm i korporacji.

Umiejętności i cechy, które pomogą w pracy logistyka:

 • zdolności kierownicze;
 • zdolności negocjacyjne;
 • umiejętności analityczne;
 • odporność na stres;
 • znajomość języków obcych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomości procesów zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, planowania transportu itd.

Przykład: w zakładzie produkującym np. samochody logistyk musi wiedzieć ile samochodów jest montowanych w trakcie miesiąca i ile musi znajdować się na magazynie np. silników, aby w montażu samochodów nie doszło do przestoju z powodu ich braku. 
Jednocześnie nie może zakupić ich za dużo, ponieważ magazynowanie zasobów nie jest ekonomiczne.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.