Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno -Handlowe - T1H technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 T1H technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

TECHNIK HOTELARSTWA

Jako technik hotelarstwa będziesz komunikować się z konsumentem, udzielać informacji na temat oferowanych usług, doradzać w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem oferty hotelu. Będziesz organizować i obsługiwać kongresy, konferencje, zjazdy oraz imprezy okolicznościowe, organizować usługi turystyczne, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy. Możesz również planować wyposażenie wnętrz różnych obiektów bazy noclegowej.

Na tym kierunku nauczysz się szybko, sprawnie, grzecznie, zgodnie z obowiązującymi standardami obsługiwać konsumenta w hotelach.


Będąc technikiem hotelarstwa możesz podjąć pracę w:

 • Hotelach;
 • Ośrodkach wczasowo-wypoczynkowych;
 • Firmach cateringowych;
 • Biurach podróży;
 • Agencjach turystycznych;
 • Fundacjach i stowarzyszeniach;
 • Domach wczasowych;
 • Pensjonatach;
 • Zajazdach;
 • Motelach.

Cechy, które przydadzą się w pracy hotelarza:

 • pełna sprawność fizyczna,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności interpersonalne,
 • odporność na stres,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • rzetelność,
 • uczciwość,
 • opanowanie,
 • uprzejmość i takt,
 • cierpliwość
 • zdolność do postrzegania, przeżywania i rozumienia sytuacji z punktu widzenia klienta,
 • umiejętność słuchania,
 • chęć służenia pomocą,
 • pogoda ducha.

Na tym kierunku obowiązują dwa języki:

 • język angielski,
 • język niemiecki.