Poznań
Technikum
Technikum Łączności - 1 aT technik automatyk
Nazwa oddziału

 1 aT technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
Kwalifikacje ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
1. montowanie układów automatyki przemysłowej
2. uruchamianie układów automatyki przemysłowej
3. obsługa układów automatyki przemysłowej
Kwalifikacja ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
1. organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
2. wykonywanie czynności związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
3. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

Wybrane przedmioty zawodowe:

O  podstawy automatyki

O  podstawy elektrotechniki i elektroniki

O  rysunek techniczny i AutoCad

O  urządzenia i instalacje automatyki

O  eksploatacja urządzeń automatyki przemysłowej

O  diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

O  robotyka i programowanie AVR

O  projektowanie układów automatyki PLC